Yin & Yang

Çoğu insan Yin ve Yang teorisine aşinadır. Görünüş basittir, çoğunlukla siyahın Yin ve beyazın Yang olduğu bir Tai Chi diyagramının resmi ile temsil edilir. Yin ve Yang birbirine bağlı, tamamlayıcı ve dinamik gerginlik durumunda bulunurlar.

Yin içinde Yang, Yang içinde Yin vardır. Bu, Tai Chi diyagramının karşıt bölgelerindeki siyah ve beyaz noktalar ile sembolize edilir.

Evrende her zaman iki tarafın bulunduğunu yerin ve zamanın, herşeyin değişkenliğini gösterir. Gecenin en derin bölümünün yepyeni bir güne ait tohum olduğu veya güneşin en yüksek noktasında olduğu zaman içerisinde geceyi barındırdığını anlamak yaşamı anlamaya başlamaktır. olduğu gibi.

Görünüşte basit bir teoridir. Ancak bunu günlük hayatta uygularken derin anlamlarını okumak ve kendini akışa bırakmak çok zor olabilir. Geleneksel Çin Tıbbı, Akupunktur, Çigong, I-ching, Çin Astrolojisi  vs. dahil olmak üzere birçok Çin metafiziğinin temelidir.

Hayatın anlam kazandığı bu kavramın ardında yatan derin anlamı gerçekten kavradığımız zaman alabilir. Gerçekliğin derinini görebilir ve her şeyin evrende nasıl etkileştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bir akarsu, orman, bir dağ veya bir deniz olsun, doğanın zeka ile bağlayan tüm yaşam formları ile size birlik duygusu vermek ve size varlığının en içteki özü ile teması anlamamıza olacabilir. Bu öz büyü ve gizemle doludur.

Yin ve Yang’ın doğasını tanımlayan dört ana yön:

Yin ve Yang mutlaktır. Hiçbir şey tamamen Yin ve tamamen Yang değildir. Her yön, diğerinin doğuşunu içerir. Yin ve Yang asla statik değil, sürekli değişen bir denge halindedir.Sürekli ve karşılıklı olarak tüketen ve dönüşüm geçiren bir ilişkiye sahiplerdir. Yin ve Yang’ın doğası sürekli olarak akar ve zamanla değişir.

Biri bir diğeri olmadan var olamaz. Yin ve Yang’ın bu ilişkileri birbirine bağlıdır. Hiçbir şey tamamen Yin ya da tamamen Yang olamaz. Tam bir Yin’e ulaşıldığında  Yang büyümeye başlar. Yin, Yang’ın tohumunu ve tersini içerir. Yin, Yangı ve Yang ise Yin’i harekete geçirir.

 

Burcu ERİM DURAL

Chineseastrologer

Beş Element

Beş Element

Kadim Çin Bilimleri’nde, evrenin açıklanmasında kullanılan yöntemlerden biri ‘Beş Unsur, Beş Döngü, Beş Element’ ’tir. Bu elementler her şeyde olduğu gibi, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde eski zamanlardan bu yana  kullanılmış ve kullanılmaktadır. Çin felsefesine göre, evrendeki her şey Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Su elementleri  ile etkileşim halindendir. Her element kendi içinde Yin ve Yang olmak üzere iki kutup barındırır.

Beş Element döngüsü anlaşılığında tüm yaşam döngüsüne dair bir fikir oluşmaya başlar. Ancak bunu anlayabilmek bir ömür alabilir.

Kısaca döngü şu şekildedir: Ağaç-Ateş-Toprak-Metal-Su olarak devam eder.

Çin Burçlarında ise bu durum şöyle özetlenebilir.

Örneğin; 1983 ya da 1995 doğumlular Çin Astrolojisi’ne göre Domuz burcu olabilir, ama her iki yılı temsil eden element de farklıdır. Çünkü her yıl beş dönüşümün kuralına uyarak farklı elementleri simgeler. Dolayısıyla biri yılı Su elementini temsil ederken, 1984 bir ise Ağaç’a dönüşür.

Besleme Döngüsü: Ağaç– Ateş;  Ateş – Toprak; Toprak – Metal; Metal – Su; Su – Ağaç’ı  besler.

Tüketme Döngüsü: Ağaç– Su; Su – Metal;  Metal – Toprak;  Toprak – Ateş;  Ateş – Ağaç’ı tüketir.

Denetleme Döngüsü: Ağaç – Toprak; Ateş – Metal; Toprak – Su; Metal – Odun; Su – Ateş’i denetler.

Beş elementin burçlara etkisi

Her elementin temsil ettiği mevsim farklıdır ve her yıl farklı bir elementten etkilenir. Buna göre;

Ağaç: İlkbahar’ı temsil eden Yang özelliğindedir. Sonu 4 ve 5 olarak biten yılları temsil eder. Bu element kişiye, önderlik, dışa dönük ve öfke yönetimi gerektiren bir etki katar.

Ateş: Sembolü Yaz’dır ve Yin etkisindedir. Sonu 6 ve 7 olan yıllar Ateş’ten etkilenir. Bu element kişiye neşeli, sıcak, maceracı ve hayal kırıklığına açık bir yapı kazandırır.

Toprak: Yaz sonunu temsil eder ve Merkez olarak adlandırılır. 8 ya da 9 ile biten yıllar bu elementi temsil eder. Kişiye verici, barışçıl, biriktirmeyi seven, uyumlu ve boşlukta kalma enerjisi verir.

Metal: Mevsimi Sonbahar olan Metal, Yin özelliğindedir. Sonu 0 ve 1 olan yıllar bu elementin etkisindedir. Kişiye alçakgönüllü, zeki,coşkun, kabalaşabilen, disiplinli ve dalgın bir enerji verir.

Su: Kış mevsimini temsil eder, Yin özellikleri taşır. 2 ve 3 ile biten yıllar Su etkisindedir. Kişiye bilgiye düşkün, sevecen, nazik ve sakin bir enerji kazandırır.

Yin ve Yang

Yin ve Yang iki eşit ama karşıt güçtür. Kişinin uyuma ulaşabilmesi için bu iki unsurun dengelenmesi gerekir. Çin felsefesine göre evrenin en önemli enerjileri olan bu iki unsur, birbiriyle çatışmak yerine beraber hareket etmesi gerekir. Çin burçlarının da her biri Yin ve Yang’dır.

Fare – Yin, Öküz – Yin, Kaplan – Yang, Tavşan – Yin, Ejderha – Yang, Yılan – Yang, At – Yang, Keçi- Yang, Maymun – Yin, Horoz – Yang, Köpek – Yin, Domuz – Yin.

Yin: Negatif Enerji şeklinde de tanımlanabilir. Karanlık, ölüm, gece, negatif, soğuk, kadın, pasif, yumuşak, kış bu enerjiyi vurgulayan kelimelerdir.

Yang Pozitif enerji olarak tanımlanabilir . Işık, aydınlık, yaşam, gündüz, pozitif, sıcak, erkek, aktif, sert ve yaz bu enerjiyi ifade edebilir.