BaZi ”Kaderin Dört Sütunu”

Bazi NE dir?

Sizin BaZi’niz, gerçekte kim olduğunuza ve hayatınızda sizi bekleyen fırsatlara ve zorluklara ait bir Haritadır. Gününüz, ayınız ve yılın belirli zamanlarında varolan kozmik enerjilerin bir sonucu olarak doğum saatinizde kurulur. BaZi kelimelerinin tam çevirisi, Sekiz Karakter anlamına gelir. Batıda, BaZi ayrıca Kader ya da Çin Astrolojisinin Dört Ayağı olarak bilinir. Grafiğiniz karakterinizi, zayıflıklarınızı ve güçlü yönlerinizi ve herhangi bir zamanda potansiyel ve başarı olasılıklarını anlatır.

BaZi bilimi Beş Element teorisi etrafında döner. BaZi haritalarımızı çizerek ve analiz ederek, hayatta neler beklediklerini tahmin edebiliyoruz. Zaman döngüsel kalıplarda hareket eder. Geçmişi anlayarak, olasılıkları (eğilimler, sorun türleri, Qi akışının düzgünlüğü, zamanlama, vb.) Ayırt edebiliyoruz.

Pek az kişi, Asya’nın en güçlü ve varlıklı bazı krallarının sahneleri arkasında çalışan ve işlerin satın alınmasını, işe alınmasını ve yönetilmesini, nerede ve hangi pozisyonların anahtar görevlilere yerleştirileceğini belirten Feng Shui Ustalarının varlığının farkındadır. yatırımlar ve etkinlikler için stratejik zamanlama.

BaZi’nin en kullanışlı özelliklerinden biri beklentileri yönetmektir. Gelen enerjinin türünü ve pozitif potansiyellerine uyum sağladığımızda sorunları önlemek ve daha iyi seçimler yapabilmekteyiz. Hayat istediğini yaratmaya başlar, her şey bir fırsat olur.

Bazi için kullanılır:

Beklentileri Yönetmek için Kişisel
Çalışanların Karakter Profillemesi ve Analizi
Bilgilendirilmiş kararlar verin
Yatırım Yap
Ilişkileri anlamak
Diğer insanları anlayın
Feng Shui’yi doğru bir şekilde uygulayın
Doğru kariyer yolunu seçin
Önemli olaylar için stratejik zamanlama

3 Şans / 3 Kader

Çin metafiziğine göre, Kader, 3 Kader olarak da bilinen 3 çeşit şansa dayanarak belirlenir.
Bu üç şans;

Göksel Kader

Yersel Kader

İnsanlık Kaderi diye de bilinmektedir.

Bu şanslar bizim yaşamımız boyunca bize eşlik eder ve kaderimizi belirleyen ve belirleyecek olan şansları bünyelerinde barındırır.
Göksel Kader bilinçli seçimler yapabilmemizden önce var olan bir şanstır. Bu tür Şanslar üzerinde bir kontrol söz konusu olamayabilir.
Göksel Şansı, Yaradan’ın bize hediye ettiği ve yaşamımızın amacına veya ruhumuzun amacına götürecek sırları içeren bir taslak gibidir.
Bizi ‘hazinemize’, ‘kişisel amacımıza’ götüren haritayı içerir.

Bu harita “Kaderin Dört Sütunu” veya Çin Astrolojisi olarak da bilinir.

Kaderin Dört Sütunu, Göksel Kaderinizi anlayabilmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Bu araç, dünyaya ve bugüne kadarki hayatınıza netlik kazandırmak için sizinle ilgili hayati bilgileri çözmemize yardım eder. Potansiyelinizi açığa çıkarabilmeniz ve hayat boyu güvenle ilerleyebileceğiniz bir bilgeliğini sunar.

Yersel Kader, Feng Shui ile özel olarak ilişkilendirilmiş bir şans türüdür. Bu şans, insan ve dünya arasındaki ilişki tarafından belirlenir ve konumumuzun etkilerine işaret eder. Çevreyle olan ilişkimiz, nesnelerin ve nesnelerin oryantasyonu ve topoğrafik biçimlerimiz de dahil olmak üzere her gün hayatımıza etki eder.

Hepimiz farklı frekanslarda titreşen enerjik varlıklarız. Bu enerjiler ya da diğer bir adı ile Qi, bizi büyük şekilde etkileyebilir. Etkileri ilişkilerimiz, sağlığımız, kariyerimiz ve refahımız dahil olmak üzere hayatımızın tüm yönlerine olumlu veya olumsuz olabilir.

Klasik Feng Shui, Beş Element Kuramı’na dayanır ve çevremizdeki negatif enerjiyi, çevremizdeki yardımsever enerjiyi kullanarak refah, uyum ve neşe getirecek şekilde azaltmaya yardımcı olur. Doğada ve içinde bulunduğunuz ortamda zaten var olan pozitif enerji ile dengelediğinizde , yaşamak istediğiniz çevre ve enerjilere yakınlaşmaya başlıyorsunuz.

Bu yönden bakıldığında bu kader ve şans bizim seçimlerimiz ile şekillenebilir bir halde ilerler.

Almaya açık olduğunuzda, “tüm evren, size yardım edecektir”. Yeter ki almayı seçin ve enerjinizi doğru alana kanalize edebilin.

İnsanlık Şansı ( Kaderi )

Bu, kendimiz için kendimizle yarattığımız şanstır. Yani hayat yolunda karşımıza çıkan her konudaki seçimler ve bu seçimlerin sonuçları ile belirlenen bir şans. Ve şansımız üzerinde tam bir kontrole sahibiz.İşte kader döngüsünü kırabileceğimiz aşama burada devreye giriyor. Kendi düşüncelerimizden, erdemlerimizden, eylemlerimizden ve fikirlerimizden yaratılan bir şanstır. Eğitimlerimizle, yeteneklerimizle, davranışlarımızla ve hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz şey budur.

İnsanlık Şansı, kültürel ve dini inançlarımızın yanı sıra, sahip olduğumuz ahlaki kodları, dahil olduğumuz çevreye ve çevreye yardım etme isteğimizi içerir. Bu şans inanılmaz derecede güçlüdür. Kendi belirlediklerimiz dışında hiçbir sınırlama yoktur. Sadece neyin doğru ve neyin yapılması gerektiğine dair farkındalığımızla değil, eylemlerimiz ve onları bir araya getirme yeteneklerimizle ilgilidir.

Kaderin değişim ve kırılma noktasını içerir. Dünya Şansı ve İnsanlık Şansını anladığımızda ve kendimize ait olan sonsuz potansiyele inandığımızda, kaderimizde bazı noktaları ve dengesizliği değiştirebiliriz. Negatif bir şeyi olasılıklara dönüştürebiliriz. Krizden mucizeler yaratabiliriz. Tam olarak neyi arzuladığımızı ve yeryüzünde cennetimizi yaratabildiğimizi gösterebiliriz.

Zaten kendi içinizde var olan gücü ortaya çıkarmak, gücün var, İnsanlık Şansınızı aktive etmek ve hayat amacınızı anlayabilmek için

BaZi ”Kaderi Dört Sütun’u ve okumaya başlayalım.

Burcu Erim DURAL