Daoist BaZi ”Kaderin Dört Sütunu”

Daoist Bazi NE dir?

Klasik  BaZi ve Çin astrolojisi;  gerçekte kim olduğunuza, kişilik özelliklerinizden tutun tüm hayatınızda sizi bekleyen fırsatlara ve zorluklara dair bir yol haritası ile karşılaşırsınız. Daoist BaZi ve Çin Astrolojisinde ise buna KARMİK miraslarınız ve bunların size yaşamınıza etkisi dahil olma üzere tüm geçmiş , şu an, gelecek bilgisi ve ihtimalleriniz bunların yaşamınıza ailenize ve çevrenize etkileri okunur. Aynı zamanda Daoist BaZi ve Çin Astrolojisinin en önemli özelliği başınıza gelebilecek ve gelmesi olağan olan sorun, problem ve Karmik ağırlıkların çözümü için çalışmalar sunmasıdır.

BaZi kelimelerinin tam çevirisi, Sekiz Karakter anlamına gelir. Batıda,  BaZi ayrıca Kader ya da Çin Astrolojisinin Dört Ayağı olarak bilinir. Grafiğiniz karakterinizi, zayıflıklarınızı ve güçlü yönlerinizi ve herhangi bir zamanda potansiyel ve başarı olasılıklarını anlatır.

BaZi bilimi Beş Element teorisi etrafında döner. Daoist BaZi haritalarımızı çizerek ve analiz ederek, hayatta neler beklediklerini tahmin edilebilir. Zaman döngüsel kalıplarda hareket eder. Geçmişi anlayarak, olasılıkları (eğilimler, sorun türleri, Qi akışının düzgünlüğü, zamanlama, vb.) görebilir,ayırt edebilir en önemlisi %67 oranında çözüme ulaştırabilirsiniz.

Daoist BaZi’nin en kullanışlı özelliklerinden biri beklentileri yönetmektir. Gelen enerjinin türünü ve pozitif potansiyellerine uyum sağladığımızda sorunları önlemek ve daha iyi seçimler yapabilmenize destek olması adına çok önemlidir.

Hayat istediğini yaratmaya başlar, her şey bir fırsat olur.

Daoit Bazi Ne için kullanılır :

 • Beklentileri Yönetmek
  Çalışanların Karakter Profillemesi ve Analizi
  Doğru Kararları vermek
  Kazançlı Yatırımlar Yapmak
 • İlişkileri anlamak
  Diğer insanları tanımak ve anlamak
 • Karma Yüklerini Görmek ve Yüklerden arınmak
 • Feng Shui’yi doğru bir şekilde kullanmak
  Doğru kariyer yolunu seçmek
  Önemli olaylar için stratejik zamanlamak vb.

3 Şans / 3 Kader

Çin metafiziğine göre,

Kader, 3 Kader olarak da bilinen 3 çeşit şansa dayanarak belirlenir.

Bu Üç Şans / Kader 

Göksel Kader

Yersel Kader

İnsanlık Kaderi diye de bilinmektedir.

Bu şanslar bizim yaşamımız boyunca bize eşlik eder ve kaderimizi belirleyen ve belirleyecek olan şansları bünyelerinde barındırır.

Göksel Şans (Kader), bilinçli seçimler yapabilmemizden önce var olan bir şanstır. Bu tür Şanslar üzerinde bir kontrol söz konusu değildir.

Göksel Şans ( Kader ), Yaradan’ın bize hediye ettiği ve yaşamımızın amacına veya ruhumuzun amacına götürecek sırları içeren bir taslak gibidir.

Bizi ‘hazinemize’, ‘kişisel amacımıza’ götüren haritayı içerir.

Bu harita BaZi “Kaderin Dört Sütunu” ve Çin Astrolojisi olarak da bilinir.

Kaderin Dört Sütunu, Göksel Kaderinizi anlayabilmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Bu araç, dünyaya ve bugüne kadarki hayatınıza netlik kazandırmak için sizinle ilgili hayati bilgileri çözmemize yardım eder. Potansiyelinizi açığa çıkarabilmeniz ve hayat boyu güvenle ilerleyebileceğiniz bir bilgeliğini sunar.

Yersel Kader, Feng Shui ile özel olarak ilişkilendirilmiş bir şans türüdür. Bu şans, insan ve dünya arasındaki ilişki tarafından belirlenir ve konumumuzun etkilerine işaret eder. Çevreyle olan ilişkimiz, nesnelerin ve nesnelerin oryantasyonu ve topografik biçimlerimiz de dahil olmak üzere her gün hayatımıza etki eder.

Hepimiz farklı frekanslarda titreşen enerjik varlıklarız. Bu enerjiler ya da diğer bir adı ile Qi, bizi büyük şekilde etkileyebilir. Etkileri ilişkilerimiz, sağlığımız, kariyerimiz ve refahımız dahil olmak üzere hayatımızın tüm yönlerine olumlu veya olumsuz olabilir.

Klasik Feng Shui, Beş Element Kuramı’na dayanır ve çevremizdeki negatif enerjiyi, çevremizdeki yardımsever enerjiyi kullanarak refah, uyum ve neşe getirecek şekilde azaltmaya yardımcı olur. Doğada ve içinde bulunduğunuz ortamda zaten var olan pozitif enerji ile dengelediğinizde , yaşamak istediğiniz çevre ve enerjilere yakınlaşmaya başlayabilirsiniz.

Bu yönden bakıldığında bu kader ve şans bizim seçimlerimiz ile şekillenebilir bir halde ilerler.

Almaya açık olduğunuzda, “tüm evren, size yardım edecektir”. Yeter ki almayı seçin ve enerjinizi doğru alana kanalize edebilin.

İnsanlık Şansı ( Kaderi )

Bu, kendimiz için kendimizle yarattığımız şanstır. Yani hayat yolunda karşımıza çıkan her konudaki seçimler ve bu seçimlerin sonuçları ile belirlenen bir şans. Ve şansımız üzerinde tam bir kontrole sahip değiliz ancak % 60′ ı bizim kontrolümüz dedir. İşte kader döngüsünü kırabileceğimiz aşama burada devreye giriyor. Kendi düşüncelerimizden, erdemlerimizden, eylemlerimizden ve fikirlerimizden yaratılan bir şanstır. Eğitimlerimizle, yeteneklerimizle, davranışlarımızla ve hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz şey budur.

İnsanlık Şansı, kültürel ve dini inançlarımızın yanı sıra, sahip olduğumuz ahlaki kodları, dahil olduğumuz çevreye ve çevreye yardım etme isteğimizi içerir. Bu şans inanılmaz derecede güçlüdür. Kendi belirlediklerimiz dışında hiçbir sınırlama yoktur. Sadece neyin doğru ve neyin yapılması gerektiğine dair farkındalığımızla değil, eylemlerimiz ve onları bir araya getirme yeteneklerimizle ilgilidir.

Kaderin değişim ve kırılma noktasını içerir. Dünya Şansı ve İnsanlık Şansını anladığımızda ve kendimize ait olan sonsuz potansiyele inandığımızda, kaderimizde bazı noktaları ve dengesizliği değiştirebiliriz. Negatif bir şeyi olasılıklara dönüştürebiliriz. Krizden mucizeler yaratabiliriz. Tam olarak neyi arzuladığımızı ve yeryüzünde cennetimizi yaratabildiğimizi gösterebiliriz.

Zaten kendi içinizde var olan gücü ortaya çıkarmak, İnsanlık Şansınızı aktive etmek ve hayat amacınızı anlayabilmek için Daoist BaZi ”Kaderi Dört Sütun’u ve okumaya başlayalım.

Burcu Erim DURAL

Chineseastrologer