Çin Kozmolojisinde Tutulmalar

Çin Kozmolojisinde Tutulmalar

Güneş’in cazibesi, zamanın başlangıcından beri kültürleri büyülemiştir. Tutulmalar da yeryüzündeki görüşümüzü perdelediğinde aydınlanmasının mistik bir şekilde gizlenmesi de öyle. Geçmiş zamanlarda, göklerimizde oynarken sıradan tutulma olgusu korkutucu olmalı ve sıradan halk, uğursuz olaylardan ve yaklaşan kıyametten önce geldiğine inanıyordu.

Tutulmalarla ilişkili Çin mitolojisi bilgileri binlerce yıl öncesine uzanır. Birçok kültür gibi Asya ülkeleri de geleceği tahmin etmek için astronomi ve astrolojiye önem vermişlerdir. Yazıya ekleyeceğim fotoğraf kozmik gökyüzü, Cennet’ten bir sahne olarak görülür ve bu nedenle bir yaşamın  dünya üzerinde nasıl düzenleneceğini  yukarıda ne olursa aşağıda da o olacağını simgerler.

İmparatorlar  sadece Göksel enerjilerin desteği ile hüküm sürdüklerine inanırlar. Yaşam onlar için Gökyüzü ve Yeryüzü arasında kanallar olarak kabul edilir. Bu nedenle Çin kozmolojisinde tutulmalar Çin’in İmparatorluk yöneticileri için kötü alametler olarak algılanır,  ‘ Göksel enerjiler ‘ tarafından desteklenmez.. İmparator’un sembolü olan ‘yang’ güneşi, İmparatoriçe’nin sembolü olan ‘Yin’ ay tarafından baskın hale getirildiğinde ve gizlendiğinde ortaya çıkan bir güneş tutulması hikayesi, daha sonra İmparatorun ışığı (yani saltanatı) söndürüldüğünde ortaya çıktı.

Gökyüzünde bir tutulmanın konfigürasyonunu tahmin etmenin eski gözlemi bu nedenle oldukça değerliydi. Bir İmparatorun halkı ve bilgeliğini insanlar arasında herhangi bir huzursuzluğu giderebilecek bir yansımasıydı. İmparatorluk mahkemesi sadece bu tür göksel bilginin gizliliği ve doğru bir takvim sisteminin tutulması egemenliğin görevindeydi.

Öngörülemeyen bir tutulma, bir imparatorun sıradan insanlar için tarımsal çıkarımlara yol açan yönetimine şüphe uyandırır – eğer ekim ve hasat tarihi hesaplamaları kapalıysa -dünyada ve ülkelerde  acı çekmeye veya açlığa neden olabileceğine işaret edebilirdi. Artık biliyoruz ki, güneşin, ayın ve dünya döngülerinin astronomik takibi ve hizalanmaları, yaklaşık olarak tekrar eden Saros döngülerine neden oluyor. Her 18 yılda ve 11.3 günde bir. Böylece yaklaşan tutulmaları öngören bir araç oluşturulabilir. Tabi daha farklı detayları da mevcut.

Çin’in luni güneş takvimi / almanak sistemi her zaman çok önemli olmuştur. Aslında Çin’in, diğer medeniyetlerden daha uzun süre kesintisiz bir dizi astronomik gözlemin bekçisi olduğuna inanılıyor. Sistematik, tarihli tutulma kayıtları Çin’de MÖ 719’da başladı, ancak Çinliler Paper’ı icat etmeden önce, zengin kemiklerini yazılı olarak korumak için Oracle kemiklerini kullandılar. ‘Tutulma’ için güneşi veya ayı yiyen bir ejderhayı tasvir bir karakter kullanılır. Bu karakter olduğu sürece  tutulmalardan korunabilmeniz v etkilerinden daha az etkilenmeniz mümkün olabilir.

Ejderhalar

Çin kültürü, göksel Ejderha’yı sanatlarının ve folklorlarının çoğunda kullandı – gökyüzü, su, toprak ve göksel ejderhalar (burç değil ), resimsel formda, feng shui, scrolls, şiir ve halk hikayelerinde yoğun bir şekilde yer aldı. Batı folkloru için tüm Ejderhalar eşit, benzer veya hatta kötülüğün sembolü olarak görülebilir. Ancak Doğu’da göksel canavar İmparator’un simgesiydi, Beş pençeli bir ejderha olarak temsil edildi, dört pençeli ejderha daha düşük rütbeli yetkililer veya prensler içindi. Muhteşem Ejderha tahtı, İmparatorların koltuğu, göksel canavar sembolojisinin harika bir tasviri.

İmparatoriçe 'On İki Sembollü Elbise | Qing hanedanı (1644–1911) | 18-19. C. | Çin | Sarı Saten, ipek ve altın ipliklerle işlenmiş (semboller: inciler, mercan, çift madeni para, gergedan boynuzu, eşleştirilmiş altın pastilleri, altın / gümüş çubuk, haraç ipek çift rulo)

Asya sanatı genellikle bir inciyi (ay) veya güneşi kovalayan bir Ejderha’yı tasvir eder. Aç Ejderha veya Tiangou , Ay tutulması durumunda güneşi ya da ayı yiyen Ejderha / Cennet Köpeğiydi . Bu oluşumu ve tüm güneş / ay tüketimini durdurmak için, halk gürültünün ejderhayı korkutacağına inanıyordu. Çin ritüellerinde ses yaygın olarak kullanıldı ve Çin’in ikonik tapınak gongları Güneş Tutulması’nı duyurmak için çalındı. Brass gong, güneşi yiyen canavarı korkutmak için tahta bir tokmakla vuruldu. Ortak halk, ejderhayı güneşi yemekten korkutmak için aletler olarak tencere ve tavalara dayanıyordu.

Feng Shui ve Tutulmalar

Feng Shui’nin öyküsünde kökeni olan ‘Sarı İmparator’un soyundan geldiği söyleniyor. İmparatorların çoğu Şaman Kralları ve kara biçimlerinin ve özellikle de bulut oluşumlarının zeki ustalarıydı. Modern zamanlarda  feng shui ve astroloji dünyasında notlar, tutulmalar daha enerjik dalgalanmaları temsil ediyor, ancak daha çok borsa ve insanların ruh halleri hakkında. Çin ay takviminde, tutulma ile güçlendirilebilecek su felaketlerini tetikleme eğilimi vardır.

Vedik astrolojideki ‘ Rahu ‘ yükselen Lunar düğümü veya Dragons başı (Kuzey Düğümü) olarak bilinir ve Çinliler buna eş değer terimi ödünç  ‘ luohou ‘ olarak atıfta bulunmuştur . Feng Shui’nin Çin disiplininde uygulayıcılara belirli günlerde Cennet ve Dünya’nın kozmik araçlarını açmaları tavsiye edildi – yani Lo Pan olarak bilinen Çin pusulası. Bu günlere Luohou Günleri ( Lo-Hou ) ya da klasik olarak ‘Usta Öldürme Günleri’ denildi 杀 师 日. Bir çift ay düğümü gezegen değil, ekliptik düzlemde bir nokta ve Vedik Astroloji onlara sanal gezegenler gibi davranıyor ve Çin metafiziğinde bir gezegen bir ‘yıldız’a benzetilir. Ancak Çin Astrolojinin temelleri sadece gezegenleri baz almaz.

Ketu ‘, azalan Düğüm veya Güney Düğüm için Vedik terimi de Çin metafiziğine aşinadır ve ‘ jidu ‘ adıyla geçer . Louhou gün grandük (Jüpiter) bir önceki yılın pozisyonu olarak tespit Lopan da önemlidir.

ECLIPSE SIRASINDAKİ RİTÜLLER

Gökyüzündeki iki ana armatür – Sol ve Luna en iyi zamanlarda batıl inançlarla bağlanır; bir Tutulma eklemek ve eski hasta alamet kehanetleri sık sık bahsedilir. 6 Haziran 2020 (AEST), Ay Tutulması meydana gelidi.  Aldığımız eğitimler doğrultusunda, özellikle 2020 yılında ay  yüzünü gizlerken ritüelleri yapmanın etkileri olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Buna istinaden biz Chineseastrolger ve Şifasanatları olarak  Güneş veya Ay Tutulmaları üzerinde ritüelleri uygulama uygulamasını onaylamıyoruz.

Herhangi bir tutulma enerjisinin etkisi altında bir ritüel yapmayı düşünüyorsanız, hatta bir tılsım oluşturmayı düşünüyorsanız, nazik bir uyarı kelimesi; o zaman dikkatli olmanızı önereceğim. En iyisi bu zararlı etkilerin altında kalmaktan kaçınmaktır. Çünkü enerjiler çok değişken ve karanlığın olduğu yerde açılım olumlu olmayacaktır. 

Detaylar ve daha genel okuma ve bilgi  için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir ay tutulmasını geçirdik şimdi sıra Güneş tutumasında.  Özellikle eğitim, seyahat, dış ilişkiler konularını vuracak olan tutulma hayata karşı bakış açımızın da dengesizleşmesini sağlayabilir. Tutulmaya eşlik eden çatışmalar sağlık,ilişkiler, iletişimde aksamalar ve problem çözümünde zayıf kalmamıza neden olacaktır. Duygusal hayatımızda yanlış anlaşılmalara da dikkat etmemizde fayda var. Tutulmanın diğer önemli ayağı ise özellikle psikolojimize yapmış olduğu baskı, sinirlilik,öfke, sağlık sorunlarının ortaya çıkma  hali önemli olacak.

Tüm bu etkiler tetiklediği olaylar ile birlikte direnç yaratsa da diğer taraftan bizlere kurtulmamız gereken durumları da gösterebilir. Nerelerde yanlış yaptığımızı bulmamızı sağlayabilir. Genel anlamda ise dünyada kaotik ilişkileri ortaya çıkarabilir ve aynı zamanda bazı krizleri tetikleyebilir. Bununla birlikte negatif etki alanenerjiler 15 Haziran ile 7 Temmuz arasında doğa olaylarının sertleşmesine de yol açabilir. Fare, kaplan, ejderha ve at burcu olanlar bu etkileşimleri çok daha fazla hissedebilirler. Yaklaşan güneş tutulması menzili ise at burcunun hayatında hareketlenmelere neden olacaktır.

Bu sene  tutulmaların duygusal gelgitlerini yaşarken dikkatli olun.

“ Yaşamda bir matematik çözemebilirsin kader bir anahtar açamayabilirsin. Hakikat ise herşey kabul edemeyebilirsin Kabul edebildiğinde bütünü görebilirsin”

Chineseastrologer

Şifa SANATLARI

Burcu Erim Dural

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.